PETRI PIHLAJANIEMI

Petri Pihlajaniemi

 

Syntynyt 23.8.1968 Kristiinankaupungissa.

Siviilisääty: avioliitossa
Ammatti: kansanedustaja, yrittäjä

Carlsrontie 315
64100 Kristiinankaupunki
050 512 1952

petri.pihlajaniemi@eduskunta.fi

 

Suupohjan alueen tukiyhdistys

Yrittäjyysasiat vahvasti esillä

Työelämästä ja yrittäjyydestä on viime aikoina keskusteltu paljon. Tarvitsemme uutta kasvua, joka loisi uusia työpaikkoja ja toisin näin hyvinvointia. Voidaankin todeta, että Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin ja julkisen sektorin rahoituksen turvaamiseksi Suomi tarvitsee yrittäjyyttä. Yritykset tuovat vientitulomme, työllistävät, maksavat veroja ja rahoittavat sosiaaliturvamaksuja. On siis kansantaloudellisesti tärkeää, että pidämme huolta yrittäjistämme.

Viime viikolla julkaistiin hallituksen kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelma.  Se sisältää 90 hyvää ja konkreettista ehdotusta, jotka on yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa hyväksytty. Ohjelmassa yrittäjyydelle halutaan pitkän aikavälin kasvuyrittäjyysohjelma, joka tavoitteena on lisätä kasvuhakuisten yritysten määrää ja houkutella investointeja. Myös Verotuksesta halutaan kilpailukykyinen jolloin se tukisi kasvuhalukkuutta sekä yksilö- että yritystasolla. Ohjelman mukaan myös startti-rahan käyttöä tulisi laajentaa erilaisten aloittavan yrittäjyyden muotojen tukemiseen. Olen ehdottomasti näiden ehdotusten takana. 

Olen useasti puhunut myös yrittäjäkasvatuksesta ja sen ottamista oppiaineeksi tai ainakin osaksi opetusta jo peruskoulussa. Yrittäjyyteen kasvun tukemiseksi perusopetuksen tulisi tarjota jatkossa nuorille kipinä yrittäjyyteen jo ennen jatko-opintoja. Kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelman mukaan halutaan vahvistaa yrittäjyyskasvatusta kaikilla koulutusasteilla sekä opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. Mielestäni tämä olisi askel oikeaan suuntaan. Tällä voitaisiin parantaa mielikuvaa yrittäjyydestä ja madaltaa kynnystä lähteä yrittäjäksi. Työelämään siirryttäessä yhä useampi nuori voisi pitää yrittäjyyttä aitona vaihtoehtona.

Myös hallituksen neljäs lisätalousarvio 2010 tuo panoksia kasvuyrittäjyyteen. Hallituksen tärkein tavoite edelleenkin on työllisyyden parantaminen ja panostukset sen parantamiseen näkyvät. Finnvera Oyj:n, jonka hallintoneuvostossa istun, tytäryhtiö Veraventure Oy:n hallinnoiman bisnesenkelitoiminnan ja bisnesenkeliverkoston markkinapaikan kehittämiseen esitetään lisärahoitusta. Veraventure Oy on hallinnoinut ja kehittänyt vuoden 2008 alusta lukien bisnesenkeliverkostotoimintaa, johon kuuluu yli 100 bisnesenkeliä.
Bisnesenkeliverkoston tavoitteena on lisätä erityisesti aloittavien ja innovatiivisten yritysten riskipääomamarkkinoita. Finnveran merkitys aloittavalle yrittäjälle on suuri, se tarjoaa rahoitusta ja asiantuntemustaan yritystoiminnan aloittamisessa. Neljännestä lisätalousarviosta keskustellaan eduskunnassa ensiviikon keskiviikkona.
Hienoja uutisia kuului myös Suomen Yrittäjien liittokokouksesta. Seinäjokelainen Jyrki Mäkynen valittiin Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajaksi. Uskon että hänen kauttaan saamme Pohjanmaalaisten yrittäjien äänen entistä paremmin kuuluviin.

Petri Pihlajaniemi
Kansanedustaja (kok.), yrittäjä

151

 

Seminaari 10.4.
Bio Dux, Kristiinankaupunki

Suupohja - matkalla eteen- vai taaksepäin?

 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja osoitteesta hanna-leena.pihlajaniemi(at)netikka.fi