PETRI PIHLAJANIEMI

Petri Pihlajaniemi

 

Syntynyt 23.8.1968 Kristiinankaupungissa.

Siviilisääty: avioliitossa
Ammatti: kansanedustaja, yrittäjä

Carlsrontie 315
64100 Kristiinankaupunki
050 512 1952

petri.pihlajaniemi@eduskunta.fi

 

Suupohjan alueen tukiyhdistys

Vastuullinen taloudenhoito ykkösasia

Viime viikolla eduskunta kävi jälleen vilkasta keskustelua vuoden 2011 toiminnasta ja taloudesta sekä äänesti budjetista. Kyseessä oli eduskuntakauden viimeinen budjetti valmistelu ennen huhtikuisia vaaleja. Keskustelu eduskunnassa jatkuu jälleen loppiaisen jälkeen.

Budjettikeskustelussa kokoomus peräänkuulutti, että myös jatkossa hyvinvointiyhteiskunnan periaatteista pidetään kiinni vastuullisella taloudenpidolla. Velkaantumista on mielestäni pyrittävä rajoittamaan, ensisijaisesti talouskasvua vahvistamalla. Tärkeää on, että tulevaisuuden tuomiin taloudellisiin haasteisiin pystytään varautumaan ajoissa. Vain tällä tavalla voimme turvata suomalaisen hyvinvoinnin. Vastuullisesta taloudenhoidosta kertoo muun muassa se, että talousarvioesityksen täydennyksen yhteydessä velanottoa voitiin vähentää.

Valtion velkaantumista hillitään ja taloutta sopeutetaan ensisijaisesti kasvun edellytyksiä parantamalla sekä tarpeen mukaan menokurilla ja verotusta kiristämällä. Verotuksen painopistettä on siirretty ja tulee jatkossakin mielestäni siirtää ympäristö-, kulutus- ja haittaverotuksen suuntaan työn verottamisesta. Tämä on perusteltua paitsi ympäristön suojelemiseksi, myös siksi, että kestävä taloudenpito edellyttää toimia, joilla lisätään työllisyyttä, parannetaan tuottavuutta ja vahvistetaan talouskasvua. 

Kirjoitin kolumnissani lokakuussa haja-asutusalueiden jätevesiasetuksesta. Nyt tiedossamme on, että jätevesiasetuksen käsittely jatkuu ympäristövaliokunnassa tammikuussa. Tarvittavat muutokset tehdään eduskunnassa yhteistyössä hallituksen ja ministeriön kanssa. Perustuslakivaliokunnan lausuntoon pohjaten asetus siirretään osittain lain tasolle. Pidän tätä oikeana suuntana.

Varsinkin vaalien alla päätöksentekijöitä tullaan mittailemaan monissa tilanteissa. Kokoomus ei lupaa kaikkea hyvää kaikille. Kokoomus lupaa kantaa vastuuta Suomen taloudesta pitkäjänteisesti ja kestävästi, kuten tähänkin asti olemme tehneet. Me lupaamme, että kouluttautumista, työntekoa ja yritteliäisyyttä tuetaan ja kannustetaan. Suomalaisten hyvinvointi on kaiken päätöksenteon tärkein päämäärä. Nämä ovat valintoja, joissa verotuksen, palveluiden ja etuuksien muutokset kohdistuvat oikeudenmukaisesti ja tukevat kestävälle pohjalle rakentuvaa hyvinvointiyhteiskuntaa.

Suomi vietti 93-vuotista itsenäisyyspäivää. Saamme olla kiitollisia sukupolville, jotka ovat puolustaneet maamme itsenäisyyttä ja rakentaneet nykyistä hyvinvointia. Näinä päivinä liian usein kiitos ja syvä kunnioitus siitä mitä meillä on unohtuvat, kun pienimmistäkin asioista jaksetaan valittaa. On ymmärrettävää, että elämässä kohtaamme kukin erilaisia haasteita, joiden kanssa painimme ja taistelemme. Kun nyky-yhteiskunnassa moni asia kannetaan suoraan eteen, aletaan montaa asiaa myös pitää itsestään selvyytenä. Itsenäisyyspäivänä jäin jälleen miettimään sitä, mistä kaikesta tulisi olla kiitollinen ja myös ylpeä. Olemme itsenäisenä valtiona saavuttaneen hyvinvointivaltion aseman kovalla työllä, yhteistyöllä. Suomen historia on monella tapaa menestystarina, jota kirjoitetaan päivittäin. Onkin syytä pitää huolta tästä hyvinvointivaltiostamme.

On hienoa olla, elää ja yrittää Itsenäisessä Suomessa. Tämä ajatus mielessä, voi hyvillä mielillä rauhoittua lähestyvään jouluun ja uuteen vuoteen.

Petri Pihlajaniemi
kansanedustaja, kok

151

 

Seminaari 10.4.
Bio Dux, Kristiinankaupunki

Suupohja - matkalla eteen- vai taaksepäin?

 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja osoitteesta hanna-leena.pihlajaniemi(at)netikka.fi