PETRI PIHLAJANIEMI

Petri Pihlajaniemi

 

Syntynyt 23.8.1968 Kristiinankaupungissa.

Siviilisääty: avioliitossa
Ammatti: kansanedustaja, yrittäjä

Carlsrontie 315
64100 Kristiinankaupunki
050 512 1952

petri.pihlajaniemi@eduskunta.fi

 

Suupohjan alueen tukiyhdistys

Suupohjan radan perusparannus alueen yhteiseksi hankkeeksi

Suupohjan radan kunnostaminen on tärkeää alueen elinkeinoelämälle. Marraskuussa kokoontuneet Suupohjan radan varrella olevien kuntien ja kaupunkien edustajat olivat yhtä mieltä siitä, että perusparannussuunnitelma ja sen toteuttaminen on tärkeää. Myös Pohjanmaan – ja Etelä-Pohjanmaan liitot ovat halunneet tukea Suupohjan rannikkoseudun elinkeinoelämän kehitystä edistämällä Seinäjoen ja Kaskisten välisen rataosuuden perusparannuksen toteutumista sekä Kaskisten ja Kristiinankaupungin satamien kehittämistä.

Suupohjan radan perusparannussuunnitelmaa toteuttavalta Pöyry Oy:ltä on odotettavissa hankesuunnitelma tämän vuoden aikana. Valmisteilla oleva Seinäjoki-Kaskisten ratasuunnitelma sisältää selvitykset ja suunnitelmat radan rakenteiden sekä kuivatusjärjestelmien korjaamisesta tai uusimisesta. Ratasuunnitelmassa päätetään myös poistettavien tasoristeysten tilalle tarvittavien korvaavien teiden linjauksista. Asiassa on siis otettu askel oikeaan suuntaan.

Seinäjoelta Kaskisiin kulkeva Suupohjan rata on yksiraiteinen, huonokuntoinen ja sähköistämätön ja sen päällysrakenne on loppuun kulunut. Rata-osuudella on puupölkkyraide, jonka huonon kunnon vuoksi nopeuksia radalla on jouduttu huomattavasti alentamaan. Rataosuudella on myös tasoristeyksiä ilman varoituslaitteita. Mikäli radan peruskorjaustyöt saataisiin lähivuosina toteutumaan, se merkitsisi turvallisuuden parantumista monien tasoristeyksien poiston myötä.

Kaskisten sataman liikenne on viime vuosina vilkastunut. Hitaat ratayhteydet eivät saisi olla Kaskisten sataman kehityksen esteenä. Muistettava on myös, että Pohjolan Voima Oy:n omistamaan Karhusaaren satamaan johtava väylän syvyys mahdollistaa alueen kehittämisen tulevaisuudessa erittäin vilkkaaksi satama-alueeksi. Kristiinankaupunki on kaavoittanut satama-alueen ja voimassa oleva asemakaava mahdollistaa myös satamalaitosten suurentamisen. Satamatoiminnot on tulevaisuudessa tarkoitus keskittää Karhusaaren satamaan. Sataman välittömässä läheisyydessä on paljon teollisuustontteja, joten teollisuudellakin voisi olla intressinsä kehittää ja tukea raideliikennettä ja saattaa pistoraide Suupohjan radalta satamaan.

Suupohjan rata onkin saatava kärkihankkeeksi seuraavaan hallitusohjelmaan maakuntaliittojen toimesta. Suupohjan kunnat ja kaupungit sekä niiden elinkeinoelämä tarvitsee kunnossa olevaa rata-osuutta ja ovat varmasti valmiit olemaan mukana tukemassa hankkeen etenemistä. Rahoituksen varmistaminen seuraavalla hallituskaudella olisikin nyt ensisijaisen tärkeää. Suupohjan radan on oltava jokaisen poliittisen vaikuttajan ykkösasia.

Petri Pihlajaniemi
kansanedustaja (kok.)

 

151

 

Seminaari 10.4.
Bio Dux, Kristiinankaupunki

Suupohja - matkalla eteen- vai taaksepäin?

 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja osoitteesta hanna-leena.pihlajaniemi(at)netikka.fi