PETRI PIHLAJANIEMI

Petri Pihlajaniemi

 

Syntynyt 23.8.1968 Kristiinankaupungissa.

Siviilisääty: avioliitossa
Ammatti: kansanedustaja, yrittäjä

Carlsrontie 315
64100 Kristiinankaupunki
050 512 1952

petri.pihlajaniemi@eduskunta.fi

 

Suupohjan alueen tukiyhdistys

Suomalaisen työn puolesta

Suomalaisen työn ja siitä syntyvän hyvinvoinnin puolustaminen on yksi Kokoomuksen tavoitteista.
Työttömiä Suomessa on edelleen paljon ja tähän on mielestäni suhtauduttava vakavasti.  Maailmanlaajuiseen taloustilanteeseen nähden olemme kuitenkin selvinneet kohtuullisesti, työttömyys on nyt samalla tasolla kuin talouden kasvuvuonna 2006. Paljon pahemminkin voisi olla, ellei hallitus olisi tehnyt päättäväisiä toimenpiteitä työttömyyden vähentämiseksi.

Suomalaisen työ turvaamisesta käytiin viime viikolla eduskunnassa välikysymyskeskustelu. Pidin kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron keskustelussa. Puheessani painotin nuorisotyöttömyyttä ja yrittäjyyttä.

Olen usein puhunut siitä, kuinka yrittäjille olisi suotava mahdollisuus riskien ottamiseen ja epäonnistumiseen. Kovien kokemusten kautta hankittu osaaminen pitäisi saada koko yhteiskuntaa hyödyttävään käyttöön. Konkurssin tehnyt yrittäjä ei ole rikollinen, hän voi olla työllistävän yrityksen tuleva omistaja, jos yhteiskunta sen sallii. Menestymistäkään ei toisaalta pitäisi katsella karsaasti, vain menestyvällä yritystoiminnalla luodaan työpaikkoja ja pidetään kaikkien suomalaisten hyvinvointia yllä. 

Pohjanmaan Ely-keskuksen tiistaina julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan, työttömyys on Pohjanmaalla edelleen laskenut. Valtakunnallisessa vertailussa Pohjanmaan maakunnassa on paras työllisyystilanne heti Ahvenanmaan jälkeen. Tämä tieto on lohdullinen, mutta se ei anna lupaa olla jatkamatta kovaa taistelua työpaikkojen säilymisen ja uusien syntymisen puolesta.

Suomalaisten yritysten ja teollisuuden kilpailukyky ovat ydinkysymyksiä, kun puhutaan suomalaisen työn puolustamisesta. On huolehdittava ennen kaikkea siitä, että uusia työllistäviä yrityksiä ja teollisuutta syntyy. Keskellä pahinta taantumaa pelastustöihin lähdettiin juuri tästä näkökulmasta keventämällä muun muassa työn teettämisen kustannuksia poistamalla kela-maksu ja aikaistamalla investointeja ja hankintoja.

Työttömyys on aina raskas henkilökohtainen kokemus työttömälle, se onkin otettava tosissaan.
Ammatillisen koulutuksen paikkoja lisätty yli 11 000 aloituspaikalla, työnhakua ja työllistymistä on helpotettu palkkatukeen perustuvalla Sanssi-kortilla, oppisopimuspaikkojen määrää on kasvatettu ja työttömän omaehtoinen opiskelu on tehty mahdolliseksi. Nämä toimenpiteet purevat ennen kaikkea Nuorisotyöttömyyteen, joka on saatava edelleen pienentymään.

Valtion hallinnon työpaikkojen alueellistamista on myös jatkettava tasaisemmin maan eri osiin. Kun alueellistaminen toteutetaan alueiden vahvuuksia ja osaamista hyödyntäen ja tukien, tuo se uudelle paikkakunnalle uusia mahdollisuuksia. Valtion hallinnon työpaikoilla on varsinkin pienemmille paikkakunnille suuri merkitys. Esimerkiksi Kristiinankaupungin kokoiselle paikkakunnalle alueellistaminen toisi uusia työpaikkoja, loisi uskoa tulevaan ja vilkastuttaisi myös elinkeinoelämää.  

Petri Pihlajaniemi
kansanedustaja (kok.)

151

 

Seminaari 10.4.
Bio Dux, Kristiinankaupunki

Suupohja - matkalla eteen- vai taaksepäin?

 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja osoitteesta hanna-leena.pihlajaniemi(at)netikka.fi