PETRI PIHLAJANIEMI

Petri Pihlajaniemi

 

Syntynyt 23.8.1968 Kristiinankaupungissa.

Siviilisääty: avioliitossa
Ammatti: kansanedustaja, yrittäjä

Carlsrontie 315
64100 Kristiinankaupunki
050 512 1952

petri.pihlajaniemi@eduskunta.fi

 

Suupohjan alueen tukiyhdistys

Nuoria kannustettava yrittäjyyteen

Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin ja julkisen sektorin rahoituksen turvaamiseksi Suomi tarvitsee yrittäjyyttä. Yritykset tuovat vientitulomme, työllistävät, maksavat veroja ja rahoittavat sosiaaliturvamaksuja. On siis kansantaloudellisesti tärkeää, että pidämme huolta yrittäjistämme.

Hallitusohjelmassa on sitouduttu tehostamaan toimia yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi. Tämän hetken taloudellisessa tilanteessa on hallitus mielestäni kuitenkin pystynyt kiitettävästi toteuttamaan hallitusohjelman kirjauksia mm. työn verotusta keventämällä ja kun pientuloiselle elinkeinoharjoittajalle annettiin mahdollisuus nostaa koko tulonsa ansiotulona tämän vuoden alusta alkaen. Silti on vielä paljon tehtävää.

Kokoomuksen keskeisenä tavoitteena on suomalaisen yritysten kasvuhalukkuuden ja kansainvälistymisen tukeminen sekä yritystoiminnan riskien madaltaminen. Emme voi turvata hyvinvointiyhteiskuntaa vain veroja nostamalla. On luotava aidosti uutta kasvua yritystoimintaan kannustamalla.

On selvää, että PK-sektorin yritykset ovat yhä tärkeämmässä asemassa yhteiskunnassamme. Suuria yrityksiä syntyy maahamme yhä vähemmän, kun taas yhden miehen tai naisen yrityksiä syntyy jatkuvasti. Kannustimia uuden työntekijän palkkaamiseen tulisikin lisätä. Riskit monelle yrittäjälle ovat vielä liian suuria. Yrittäjäriskiä tulee madaltaa jatkossa myös parantamalla edelleenkin yrittäjien sosiaaliturvaa, sekä luomalla mahdollisuus yrittäjän henkilökohtaiseen konkurssiin. Edelleenkin moni 90-luvun laman alla konkurssin tehneistä yrittäjistä maksaa velkojaan ja elää epäonnistuneen maineen viitta harteillaan.

Vanhemmuuden kustannusten jakamisesta on viimeaikoina käyty paljon keskustelua myös yrittäjyydestä puhuttaessa. Kyse on tasa-arvon edistämisen ohella työllisyydestä ja yritysten tasapuolisista toimintamahdollisuuksista. Tosiasia on, että niin kauan kuin naisesta aiheutuu työnantajalle enemmän kustannuksia kuin miehestä, jatkuu naisten syrjintä työmarkkinoilla. Raskaus ei ole työperäinen sairaus, eikä mikään muukaan työstä aiheutuva kustannus. En löydä mitään järkevää syytä sille, miksi nimenomaan naisten työnantajien pitäisi korvata vanhemmuuden kustannukset. 

Olen useasti puhunut yrittäjäkasvatuksesta ja sen ottamista oppiaineeksi tai ainakin osaksi opetusta jo peruskoulussa. Yrittäjyyteen kasvun tukemiseksi perusopetuksen tulisi tarjota jatkossa nuorille kipinä yrittäjyyteen jo ennen jatko-opintoja. Lausuntokierroksella juuri ollut perusopetuksen tuntijako uudistus vauhdittaa toivottavasti yrittäjyyskasvatuksen opetuksen tuomista peruskouluihimme osaksi opetusta. Tällä voitaisiin parantaa mielikuvaa yrittäjyydestä ja madaltaa kynnystä lähteä yrittäjäksi. Työelämään siirryttäessä yhä useampi nuori voisi pitää yrittäjyyttä aitona vaihtoehtona.

Suomen on jatkossakin oltava maa, jossa työnteon kannattavuus, yrittäminen ja taloudellisen toimeliaisuuden lisääminen varmistavat hyvinvointiyhteiskuntamme säilymisen myös tulevaisuudessa kun väestömme ikääntyy. Tämän mahdollistavat vain menestyvät yritykset ja aktiivinen yrittäjähenki. Menestyvät yritykset takaavat Suomenkin menestyksen.

Petri Pihlajaniemi
Kansanedustaja, yrittäjä

151

 

Seminaari 10.4.
Bio Dux, Kristiinankaupunki

Suupohja - matkalla eteen- vai taaksepäin?

 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja osoitteesta hanna-leena.pihlajaniemi(at)netikka.fi