PETRI PIHLAJANIEMI

Petri Pihlajaniemi

 

Syntynyt 23.8.1968 Kristiinankaupungissa.

Siviilisääty: avioliitossa
Ammatti: kansanedustaja, yrittäjä

Carlsrontie 315
64100 Kristiinankaupunki
050 512 1952

petri.pihlajaniemi@eduskunta.fi

 

Suupohjan alueen tukiyhdistys

Kaivosteollisuus on mahdollisuus

Useiden hiljaisempien vuosikymmenten jälkeen kaivostoiminta on jälleen vahvassa kasvun vaiheessa Suomessa. Lähivuosina louhinta tulee moninkertaistumaan nykyisestä. Uuden kaivoslain käsittely on parhaillaan käynnissä eduskunnassa. Olen mielenkiinnolla seurannut lain etenemistä talousvaliokunnassa, vaikka en valiokunnan jäsen olekaan.

Voimassa oleva kaivostoimintaa säätelevä laki on vuodelta 1957, jonka jälkeen sitä on muokattu useita kertoja. On selvää, että laki on syytä saattaa vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita. Esitykseen sisältyy kuitenkin edelleen lukuisia ongelmia. Uutta lakia säädettäessä on tärkeää huolehtia siitä, että uusi kaivoslaki ei ole ristiriidassa yrittäjyyden, työllisyyden tai kansantaloudellisten tavoitteiden kanssa. Lainsäädännön on luotava edellytykset pitkäjänteiselle kaivostoiminnalle Suomessa.

1980-luvulla Suomalainen kaivostoiminta ajettiin alas lähes kokonaan. Tuolloin ajateltiin, ettei toiminta enää Suomessa kannata. Nyt Suomea pidetään kaivosteollisuuden luvattuna maana. Tästä todisteena on sijoitus The Fraser Instituten tekemässä globaalissa vertailussa. Kesällä tehdyssä väliarvioinnissa Suomi sijoittui toiseksi heti Kanadan Albertan jälkeen.

Suomen kallioperän metallivalikoima on laaja ja pitkälti vielä hyödyntämätön, josta johtuen lukuisat kaivoshankkeet etenevät nyt vauhdilla ja tuovat työtä erityisesti Pohjois-Suomeen. Jo pelkästään Lappiin odotetaan Lapin liiton mukaan syntyvän yli 1000 uutta työpaikkaa tulevien viiden vuoden aikana.

Itselläni on ollut 10-vuoden ajan oma kultavaltaus lapissa ja olen näin päässyt pienimuotoisesti tutustumaan kaivostoimintaan. Olen päässyt huuhtomaan kultaa omakätisesti useana kesänä. Tästä syystä niin suur- kuin pienkaivosteollisuuden tulevaisuus Suomessa kiinnostaa.

Hienona esimerkkinä kaivosteollisuuden noususta Suomessa voidaan pitää Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:tä. Kävin yhdessä Finnveran Oyj:n hallintoneuvoston kanssa vierailulla Talvivaarassa ja vakuutuin näkemästäni. Talvivaara on kansainvälisestikin mitattuna merkittävä perusmetallien tuottaja. Kaivostoiminnallaan Talvivaara työllistää välillisesti myös satamissa, pyörillä ja raiteilla. Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kannalta pidän Pohjanmaan-radan korjaamista erityisen tärkeänä hankkeena.

Ministeri Pekkarinen on viimeaikoina ehdottanut, että valtion tulisi osallistua nopeasti kasvavaan kaivostoiminaan. Kotimaisen omistajuuden osuuden lisäämistä kaivosyhtiöissä tulisi selvittää. Valtionyhtiötä parempana ratkaisuna toimisi omistusosuuden kasvattaminen jo olemassa olevissa yrityksissä. Pohjoisen monille alueille kaivostoimintaan osallistuminen ja pääoman tuominen toisi taloudellista elinvoimaisuutta nyt kun metsäteollisuuden rakennemuutos koettelee monia paikkakuntia.

151

 

Seminaari 10.4.
Bio Dux, Kristiinankaupunki

Suupohja - matkalla eteen- vai taaksepäin?

 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja osoitteesta hanna-leena.pihlajaniemi(at)netikka.fi