PETRI PIHLAJANIEMI

Petri Pihlajaniemi

 

Syntynyt 23.8.1968 Kristiinankaupungissa.

Siviilisääty: avioliitossa
Ammatti: kansanedustaja, yrittäjä

Carlsrontie 315
64100 Kristiinankaupunki
050 512 1952

petri.pihlajaniemi@eduskunta.fi

 

Suupohjan alueen tukiyhdistys

Jätevesiasetus puhuttaa

Keskustelu kiinteistöjen jätevesistä on viime aikoina käynyt kiivaana. Keskusteluissa yhdestä asiasta ollaan kuitenkin oltu yhtä mieltä; ympäristöstä tulee pitää huolta, eikä sitä saa tahallisesti kuormittaa. Enemmän mielipiteitä jakaakin itse jätevesien puhdistamiseen liittyvät toimenpiteet ja puhdistamisen tehokkuus.

On selvää, että tehdyt jätevesiratkaisut vaikuttavat suoraan lähiympäristöömme ja vesistöjemme tilaan. Kiinteistön jätevesiä täytyy puhdistaa siksi, että kaivoista saadaan jatkossakin puhdasta vettä ja että uimarannat ja muut lähivedet säilyvät hyvälaatuisina.

Muutamia vuosia sitten rakennutin itse jätevesienpuhdistusjärjestelmän muutettuani haja-asutusalueelle. Päätökseeni vaikutti vahvasti läheinen järvi, jonka veden toivon pysyvän puhtaana jatkossakin. Nyt puhdistamo alkaa olla vanhanaikainen, eikä toimi enää niin tehokkaasti kun pitäisi. Kehitys pienpuhdistamoissa on ollut nopeaa, mutta tuntuu ettei markkinoilla vieläkään ole hinta-laatusuhteeltaan toimivaa laitetta. Kehitystyö laitteissa on selvästikin kesken.

Haja-asutuksen jätevesiasetus itsessään on perusteltu. Järkevillä ratkaisuilla saadaan tulos, joka on sekä ympäristösuojelun, että kiinteistönomistajan kannalta hyvä. On syytä kuitenkin huomioida, ettei kaikkien tarvitse hankkia useiden tuhansien pienpuhdistamoa. Jos epäilee vanhan jätevesijärjestelmän uusimisen tarpeellisuutta, voi pyytää neuvoja alueensa jätevesineuvojalta ja etsiä näin edullisen ja tehokkaan ratkaisun. Ympäristöministeri Paula Lehtomäki on nyt esittänyt useiden toimenpiteiden kokonaisuutta, jolla voidaan helpottaa haja-asutuksen jätevesiasetuksen toimeenpanossa ilmenneitä ongelmia.

Hyvänä asetuksessa koen tarkennukset, jonka seurauksena erityisen vaikeassa elämäntilanteessa olevia kiinteistönomistajilla kuten vähätuloisilla, pitkäaikaistyöttömillä tai -sairailla on mahdollisuus hakea kunnalta viiden vuoden mittaista vapautusta asetuksen vaatimusten noudattamisesta. Tämä on mielestäni perusteltu. Myös yli 68-vuotiaat kiinteistöjen omistajat tullaan vapauttamaan asetuksen vaatimuksista.

Yhtenä haasteena asiassa ollut neuvonnan vähyys, moni kuntalainen on tuskastellut asioiden kanssa, eikä ole edes osannut ottaa yhteyttä kuntaan ja pyytää neuvoja. Nyt hallitus on osoittanut rahoitusta yhteensä kahdella miljoonalla eurolla neuvontajärjestelmään joka luodaan haja-asutusalueiden kiinteistönomistajien tueksi. Uskon tästä olevan apua, kun tueksi saadaan neuvontaa hoitavat erilaiset asiaan koulutetut järjestöt ja yhteisöt. Uusi neuvontajärjestelmä on tervetullut, sen avulla ihmiset saavat oikeaa tietoa siitä, minkälainen järjestely heidän kiinteistölleen on paras ja toimivin ratkaisu. Näin vältytään myös vääriltä ja kalliilta liikainvestoinneilta. Neuvonnassa tulee myös kiinnittää huomiota kiinteistönomistajien tasavertaiseen kohteluun eri puolilla maata.  Ehkä neuvonnan parantamisen vaatimukset ovatkin osaltaan vaikuttaneet siihen, että asetuksen määrittämät parannukset on tehtävä vuoden 2015 loppuun mennessä eli jatko-aikaa saatiin pari vuotta.

Jokaisen olisi hyvä hoitaa jätevesien käsittelynsä yhtä hyvin kuin toivoo naapurinsakin hoitavan. Keskustelu asian tiimoilta jatkuu, kun lakiesitys tulee käsittelyyn eduskunnassa.

151

 

Seminaari 10.4.
Bio Dux, Kristiinankaupunki

Suupohja - matkalla eteen- vai taaksepäin?

 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja osoitteesta hanna-leena.pihlajaniemi(at)netikka.fi