PETRI PIHLAJANIEMI

Petri Pihlajaniemi

 

Syntynyt 23.8.1968 Kristiinankaupungissa.

Siviilisääty: avioliitossa
Ammatti: kansanedustaja, yrittäjä

Carlsrontie 315
64100 Kristiinankaupunki
050 512 1952

petri.pihlajaniemi@eduskunta.fi

 

Suupohjan alueen tukiyhdistys

Vårens teman i riksdagen

En höst fylld av brådskande ärenden och lagförslag har nu övergått i vår. Många stora förslag som man ska fatta beslut om innan valen i april står för dörren behandlas nu i riksdagen.

Till vårens hetaste ämnen hör gruvlagen som hela hösten har blivit mycket omtalad. Den ikraftvarande lag som reglerar gruvverksamheten stiftades 1957, vartefter den upprepade gånger har ändrats. Det är klart att man bör få lagen att motsvara behovet idag och i framtiden. Förslaget innehåller dock fortsättningsvis otaliga problem. Då man stiftar den nya lagen är det viktigt att se till att gruvlagen inte står i strid med mål inom företagande och sysselsättning eller nationalekonomiska mål. Lagstiftningen måste skapa förutsättningar för en långsiktig gruvverksamhet i Finland i synnerhet nu då gruvverksamheten åter befinner sig i ett starkt tillväxtskede efter flera lugnare årtionden.

Andra stora ärenden under våren förutom den i utskottet nyss färdigställda avloppsvattenlagen är den mycket omtalade grundlagsförnyelsen, den för oss alla viktiga postlagen samt försökslagen inom social- och hälsovården. Arbetet i utskotten och plenisalen räcker åt varje riksdagsledamot. Veckorna i Helsingfors och veckosluten i hemknutarna som går i kampanjens tecken kommer att vara intensiva.

Samlingspartiet publicerade nyligen en rapport om ekonomisk tillväxt och sysselsättning som uppgjorts av en grupp som letts av minister Henna Virkkunen. I rapporten lägger man fram flera konkreta åtgärder som ska uppmuntra till företagande och stöda företagstillväxten. Att stöda finländskt arbete och att försvara den välfärd som uppkommer av detta är fortfarande ett av Samlingspartiets mål. De för mig som företagare välbekanta ämnena sysselsättning och innehåll i arbetslivet kommer säkert att vara några av de främsta teman under vårens riksdagsval.

Så här i valtider kommer beslutsfattare att betygsättas i många situationer och många gånger. Inte heller under valet lovar Samlingspartiet allt gott till alla. Samlingspartiet lovar att långsiktigt och hållbart bära ansvar för Finlands ekonomi, såsom vi också hittills har gjort. Vi lovar att utbildning, arbete och företagande ska stödas och uppmuntras. Finländarnas välbefinnande är det viktigaste målet för allt beslutsfattande. Dessa är val i vilka ändringar i beskattning, service och förmåner riktas rättvist och som stöder ett välfärdssamhälle byggt på en hållbar grund.  

Petri Pihlajaniemi
riksdagsledamot (saml.)

151

 

Seminaari 10.4.
Bio Dux, Kristiinankaupunki

Suupohja - matkalla eteen- vai taaksepäin?

 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja osoitteesta hanna-leena.pihlajaniemi(at)netikka.fi